ONZE IDEALE KLANT

U bent beheerder met een aansprakelijkheidsrisico. Daarom moet uw pand voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Brandveiligcomplex staat garant voor veilig wonen en werken in bestaande gebouwen. Voor u betekent dat een sterk verminderd risico op slachtoffers en beperking van materiële schade.

U BEHEERT EEN BEDRIJFSPAND

Met name bedrijven in risicobranches hebben onze bijzondere aandacht. Een kleine vonk in een machine kan al rampzalige gevolgen hebben. In de chemie vaak met ernstig letsel en forse milieuvervuiling tot gevolg. Ook in de voedselindustrie is de schade groot na brand. De productie ligt langdurig stil door de strenge eisen aan hygiëne en voedselveiligheid. En stalbrand is een heel reëel risico in de agrarische sector. Stalbrand veroorzaakt grote schade door verlies van vee en het vrijkomen van asbest.

U BENT WONINGCORPORATIE OF VASTGOEDBEHEERDER

Rook is de belangrijkste oorzaak van slachtoffers bij brand. Met Brandveiligcomplex zorgt u voor een optimale brandveiligheid binnen uw  wooncomplex of zorginstelling. Zeker als het gaat om kwetsbare mensen zoals bijvoorbeeld ouderen of gehandicapten is extra aandacht noodzakelijk. Elke woning is anders. Met Brandveiligcomplex weet u zeker dat alle details meegenomen worden.

U BENT KANTOOREIGENAAR

Brand vernietigt bij kantoren grote hoeveelheden informatie. Zeker als u gevoelige informatie bewaart is aandacht voor de brandveiligheid van groot belang. De oppervlakte van uw pand, het aantal verdiepingen en de aard van de informatie die u in uw pand bewaart. Het is allemaal relevant voor de noodzakelijke brandwerende maatregelen. Met Brandveiligcomplex heeft u het goed en zorgvuldig in beeld.

INFORMATIE

Brandveiligcomplex is uw beste en kortste weg naar maximale brandveiligheid. Wij helpen u graag veilig verder.

JA, DAT WIL IK OOK

ja, dat wil ook!

IS UW COMPLEX AL BRANDVEILIG?

De Netelhorst 3
8051 KE Hattem

Brandveiling compelx app
Contactgegevens

Contactgegevens
T 038 - 444 00 62
info@brandveiligcomplex.nl